در خبرنامه حزب عضو شوید
محسن هاشمی
محسن هاشمیرییس شورای مرکزی حزبmhashemi@kargozaran.net
حسین مرعشی
حسین مرعشیسخنگوی حزبmarashi@kargozaran.net
غلامحسین کرباسچی
غلامحسین کرباسچیدبیرکل حزبkarbaschi@kargozaran.net
رضا امراللهی
رضا امراللهیamrollahi@kargozaran.net
شهربانو امانی
شهربانو امانیamani@kargozaran.net
غلامعباس آقا علیخانی
غلامعباس آقا علیخانیaghaalikhani@kargozaran.net
هدایت الله آقایی
هدایت الله آقاییaghaei@kargozaran.net
فرزانه ترکان
فرزانه ترکانtorkan@kargozaran.net
ناهید تاج الدینی
ناهید تاج الدینیtajoddini@kargozaran.net
غلامرضا پناه
غلامرضا پناهpanah@kargozaran.net
محمد مهدی بهزادیان
محمد مهدی بهزادیانbehzadian@kargozaran.net
جلیل رحیمی جهان آبادی
جلیل رحیمی جهان آبادیrahimi@kargozaran.net
جهانبخش خانجانی
جهانبخش خانجانیkhanjani@kargozaran.net
عبدالله حسینی
عبدالله حسینیhoseini@kargozaran.net
علی جمالی
علی جمالیjamali@kargozaran.net
مختار طاهریان
مختار طاهریانtaherian@kargozaran.net
یدالله طاهرنژاد
یدالله طاهرنژادtahernejad@kargozaran.net
علیرضا سیاسی راد
علیرضا سیاسی رادsiasirad@kargozaran.net
فاطمه سعیدی
فاطمه سعیدیsaeidi@kargozaran.net
محمدرضا علی حسینی
محمدرضا علی حسینیalihoseini@kargozaran.net
محمود علیزاده طباطبایی
محمود علیزاده طباطباییalizadeh-tabatabaei@kargozaran.net
محمد عطریان فر
محمد عطریان فرatrianfar@kargozaran.net
اسفندیار عشوری
اسفندیار عشوریashoori@kargozaran.net
پروانه مافی
پروانه مافیmafi@kargozaran.net
سعید لیلاز
سعید لیلازleilaz@kargozaran.net
محمد قوچانی
محمد قوچانیghoochani@kargozaran.net
بهرام فیاضی
بهرام فیاضیfayyazi@kargozaran.net
احمد نقیب زاده
احمد نقیب زادهnaghibzadeh@kargozaran.net
طاهره میرساردو
طاهره میرساردوmirsardo@kargozaran.net
افضل موسوی
افضل موسویmousavi@kargozaran.net
فاطمه مقیمی
فاطمه مقیمیmoghimi@kargozaran.net
علی هاشمی
علی هاشمیahashemi@kargozaran.net
فائزه هاشمی
فائزه هاشمیfhashemi@kargozaran.net
عبدالرضا هاشم زایی
عبدالرضا هاشم زاییhashemzaei@kargozaran.net
علی محمد نمازی
علی محمد نمازیnamazi@kargozaran.net

حزب کارگزاران سازندگی

تماس با ما

آدرس: خیابان خواجه عبدالله انصاری، خیابان ابرده (14)، کوچه زروان، پلاک 14، واحد سوم
کدپستی: 1661649631

تلفن: 22885291 (021)

نمابر: 22885292 (021)

ایمیل: info @ kargozaran.net

نقشه

حزب کارگزاران سازندگی ایرانⒸ
کارگزاران در شبکه های اجتماعی