یادداشت

لجبازی با زندگی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شهربانو امانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

قرار گرفتن تهران و چندین شهر دیگر در وضعیت قرمز آن هم در شرایطی که بیش از یکسال در ارتباط با شیوع کووید 19 تجربه کسب کرده بودیم قابل قبول نبوده و خبری بسیار شوک‌آور و هشداردهنده است. آنچه در بیش از یک سال گذشته پشت سر گذاشتیم نباید منجر به وضعیت فعلی می‌شد. سازمان بهداشــت جهانی و تجربه‌های مختلف خودمان و کشورهای مختلف دیگر – اعم از کشورهای منطقه‌ای و کشورهای تولیدکننده واکسن- همه و همه در ارتباط بــا برخی سهلانگاری‌های ما هشدار می‌دهند. در شرایطی که بسیاری از کشورها واکسیناسیون خود را آغاز و حتی به نیمه رسانده‌اند، ما دوباره در وضعیتی بسیاری بحرانی قرار گرفته‌ایم. اسفند سال 99 با توجه به تجربه پشت سرگذاشته، هم مردم درس‌هایی را گرفته بودند و می‌دانستند که کرونا از رگ گردن به ما نزدیک‌تر است و هم دولت با همکاری ستاد ملی کرونا در برخی موارد قاطع عمل کرده بود در نتیجه آثار این مسائل در کاهش فوتی‌ها و آمار ابتال نیز دیده می‌شد. متاسفانه به نوعی خوش‌باوری و فشارهایی که روی دولت از جاهای دیگر و شــرایط سخت اقتصادی مردم منجر به این شد که اولویت‌گذاری به شکلی برعکس صورت گیرد؛ اولویت نام بر جان. ستاد ملی مبارزه با کرونا محدودیت‌هایی در ارتباط با عبور و مرور گذاشته بود و مردم نیز به این چهارچوب جدید عادت کرده و آن را رعایت می‌کردند اما به یکباره این چهارچوب دوباره تغییر کرد. متاسفانه شرایط ماه‌های رجب و شعبان نیز مزید بر علت شد به طوری که دبیر کانون مداحان می‌گوید که چرا ستاد کرونا در ارتباط با تصمیمات خود با ما مشورت نکرده بوده! نقطه بسیار پرتاسف این است که به‌رغم تعیین چهارچوب‌هایی موثر طی چند ماه و عادت کردن نسبی مردم بــه ایــن چهارچوب‌ها اما بــه یکباره دولت کار را رها کرد و البته همانند همیشه مردم را مقصر خواند. اینکه مردم سـفر می‌روند بر اساس سیاست‌گذاری غلط رفتند. بخــش مهمی که رها شــد و منجر به عادی‌سازی کرونا شد، شاید مسئله عادی‌سازی تولید واکسن داخلی بود. کشورهای دیگر با تجمیع همه دانش‌های خود یک یا دو واکسن را در دســت بررسی داشتند در حالی که کشورما ادعاهای عجیبی در این زمینه طرح کرد. مردم سوال می‌کردند که ما سالیان سال است که از بودجه برای تولید واکسن آنفلوآنزا سرمایه‌گذاری کردیم اما هنوز هم واکسن آنفلوآنزا را ازخارج کشور وارد می‌کنیم بنابرایــن چگونه بایــد این اندازه ادعا درباره تولید واکسن را باور کنیم.در شرایط فعلی که هموطنان ما غریبانه فوت کردند و ایران بر اساس فرهنگ ریشه یافته خود در عمق سوگی بزرگ برای از دست دادن عزیزان خود است، تامین واکسن حداقل انتظار در این زمینه است. مردم وقتی کشورهای دیگر را نگاه می‌کنند که دولت‌هایشان واکسن را برای آنها تامین کرده است، تصور می‌کنند جانشان برای مسئولان بی‌اهمیت است و به واقع نیز آمار فوتی‌ها در کشور و تهران فاجعه است. تعداد مرگ و میر روزانه بر اســاس گزارش بهشت‌زهرا نسبت به یک ماه قبل سه برابر شده است. این مسئله نشان می‌دهد مردم هرجا اعتماد کردند ضربه دیدند. ســتاد ملی کرونا باید پاسخگو باشد چرا تا این اندازه چندگانه رفتار می‌کند. همه این مســائل دســت به دست هم داده است و شرایط را بسیار سخت‌تر کرده است. مکررا از ابتدای امر گفته‌ایم که مردم باید خود مراقب باشند اما اگر قرار باشــد تمام وظیفه مراقبت را بر دوش مردم بیندازیم پس نقش و جایگاه سیاست‌گذاری و مدیریت در کجا است. ویروس جدید جهش‌یافته شیوع قوی‌تر و کشندگی بالاتری دارد. در این بین شاهد دعوا و درگیری در ارتباط با طرح ترافیک هستیم در حالی که اگر تهران قرنطینه شود هیچ نیازی به طرح ترافیک نیست. در صورت عدم قرنطینه شورا می‌تواند مجددا لغو طرح ترافیک را از مدیریت شهری شهر تهران انتظار داشته باشد.

منبع: روزنامه سازندگی

حزب کارگزاران سازندگی

تماس با ما

آدرس: خیابان خواجه عبدالله انصاری، خیابان ابرده (14)، کوچه زروان، پلاک 14، واحد سوم
کدپستی: 1661649631

تلفن: 22885291 (021)

نمابر: 22885292 (021)

ایمیل: info @ kargozaran.net

نقشه

حزب کارگزاران سازندگی ایرانⒸ
کارگزاران در شبکه های اجتماعی