اخبار

پیش‌نویس طرح تأسیس مجمع ملی اصلاح‌طلبان (پارلمان اصلاحات)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

حزب کارگزاران سازندگی ایران طرح پیشنهادی خود را برای پارلمان اصلاحات ارائه کرد.

به گزارش سایت کارگزاران، این طرح در کتاب دوم کارگزاران سازندگی که اخیرا در کنگره این حزب توزیع شده بود به صورت مشروح آمده است.
پیش‌نویس طرح تأسیس مجمع ملی اصلاح‌طلبان در پی آن آماده شد که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در خصوص طرح پارلمان اصلاحات از احزاب عضو خواسته بود که پیشنهادات خود در این خصوص را به کمیته سیاسی این شورا ارسال کنند.

در ادامه متن کامل پیش‌نویس طرح تأسیس مجمع ملی اصلاح‌طلبان (پارلمان اصلاحات) را می‌خوانید:

ماده۱: تعریف

«مجمع ملی اصلا‌طلبان» عالی‌ترین نهاد هماهنگی، همفکری، همکاری، سیاستگذاری و رایزنی برای ائتلاف سیاسی و انتخاباتی اصلاح‌طلبانه در نظام جمهوری اسلامی ایران است که به صورت نهادهای دائمی از سوی احزاب سیاسی و نهادهای دائمی از سوی احزاب سیاسی و نهادهای مدنی اصلاح‌طلب تشکیل می‌شود و در این اساسنامه اختصار «مجمع» نامیده می‌شود.

ماده ۲. تحدید:

«مجمع» یک حزب سیاسی نیست و جایگزین هیچ حزب سیاسی نخواهد شد. «مجمع» جبهه‌ای از نهادهای اصلاح‌طلب است که برمبنای کلیت گفتمان اصلاحات از هیچ ایدئولوژی سیاسی خاصی در درون این گفتمان جانبداری نخواهد کرد.

ماده ۳. گفتمان:

«مجمع» گفتمان اصلاحات را «فعالیت سیایسی و اجتماعی مسالمت‌آمیز و قانومند برای توسعه و بهبود شرایط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ایران» می‌داند و بنا به دو اصل:‌۱. تحول‌خواهی و توسعه‌گرایی و ۲. صلح‌طلبی و قانون‌گرایی خود را ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی کشور می‌داند و با هر گونه رفتار محافظه‌کارانه و بنیادگرایانه از یکسو و رفتار براندازانه و خشونت‌طلبانه از دیگر سو مرزبندی دارد.

این «تعریف حداقلی» معیار پذیرش گروه‌ها و اشخاص اصلاح‌طلب به عضویت مجمع است که نهاد ضابطه آن را این اساسنامه روشن می‌کند.

ماده ۲. تأسیس:

شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان متشکل از دبیران کل احزاب اصلاح‌طلب هیأت مؤسس مجمع خواهند بود.

این هیئت مؤسس وظایف قانونی ثبت و اداره مجمع تا برگزاری اولین اجلاسیه برای انتخاب و شروع به کار ارکان قانونی مجمع را برعهده خواهند داشت.

ماده ۵. تشکیل:

مجمع هر چهار سال یک بار یک ماه پس از آغاز به کار دوره جدید مجلس شورای اسلامی دوره جدید فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و هر سال دو اجلاسیه برگزار خواهد کرد. هر اجلاسیه با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد.

ماده ۶. وظایف:

وظایف مجمع عبارت است از:

۱. تدوین و تصویب راهبردهای مجمع

۲. تعیین و تصویب ارکان مجمع

۳. انتخاب نامزدهای مورد حمایت اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا، مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری و دیگر انتخابات کشور.

تعداد اعضای مجمع دو برابر تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هر دوره‌ای است که به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف. نیمی از میان نمایندگان اصلاح‌طلب ادوار مجلس شورای اسلامی که در «مجامع استانی نمایندگان اصلاح‌طلب» انتخاب و به دفتر مجمع ملی اصلاح‌طلبان معرفی می‌شوند.

ب. نیمی از میان شخصیت‌های ملی اصلاح طلب به این شرح انتخاب می‌شوند:

۱. بیست کرسی از میان اعضای هیأت دولت به انتخاب «مجمع وزیران اصلاح‌طلب»

تبصره‌: معاونان رئیس جمهور و دیگر اعضای هیأت دولت در این بخش مشارکت خواهند داشت.

۲. بیست کرسی از میان معاونان وزیران به انتخاب مجمع «معاونان وزیران اصلاح‌طلب»

۳. بیست کرسی از میان استانداران به انتخاب مجمع استان‌داران اصلاح‌طلب

۴. یکصد و پنجاه کرسی به انتخاب احزاب سیاسی اصلاح‌طلب براساس شرحی که در این اساسنامه خواهد آمد.

۵. سی کرسی از شخصیت‌های اجتماعی، فرهنگی، صنفی و مدنی اصلاح‌طلب به شرحی که در این اساسنامه خواهد آمد.

۶. پنجاه کرسی از میان چهره‌های ملی که هیچ‌گونه وابستگی حزب نداشته باشند، با رأی اکثریت نسبی مجمع ملی اصلاح‌طلبان

تبصره: در هر یک از ارکان، مذکور حداقل ۳۰ درصد منتخبان باید از میان زنان باشند و در صورت عدم تحقق در برخی ارکان مجمع باید انتخاب نهایی را به گونه‌ای انجام دهد که در کل ۳۰ درصد اعضای مجمع از میان زنان باشد.

ماده ۸. ساختار انتخاب:

الف. اساسنامه تشکیل و نحوه انتخاب نمایندگان

۱. مجامع محلی نمایندگان اصلاح‌طلب ادوار مجلس

۲. مجمع ملی وزیران اصلاح‌طلب

۳. مجمع ملی معاونان وزیران اصلاح‌طلب

۴. مجمع ملی استانداران اصلاح‌طلب

باید به تصویب مجمع ملی اصلاح‌طلبان برسد.

ب. انتخاب نمایندگان احزاب سیاسی و نهادهای مدنی باید برمبنای رتبه‌بندی احزاب سیاسی و نهادهای مدنی باشد.

معیارهای این رتبه‌بندی به شرح زیر است:

۱. تعداد دفاتر و شعب در سطح کشور

۲. تعداد کرسی‌های نمایندگان مجلس در ادوار گذشته

۳. سابقه عضویت مقامات عالی اعم از رؤسای قوا، وزیران و استانداران

۴. انتشارات اعم از کتاب، نشریات و شبکه‌های اطلاع‌رسانی

۵. صدور بیانیه و اطلاعیه و موضع‌گیری فعال و مکتوب در برابر رویدادهای سیاسی و اجتماعی

۶. برگزاری اجلاس، گردهمایی و نشست‌های سیاسی و اجتماعی

۷. درصد مشارکت جوانان و زنان در ارکان تشکیلات

ج. برای تشخیص رتبه احزاب سیاسی و نهادهای مدنی در این نظام رتبه‌بندی کمیته‌ای زیر نظر هیأت رئیسه مجمع تشکیل می‌شود و هر دوره به صورت مکتوب گزارش خود را به هیأت رئیسه ارائه می‌کند تا براساس آن سهمیه احزاب سیاسی و نهادهای مدنی تعیین شود. امکان کم یا زیاد شدن سهمیه هر حزب یا نهاد مدنی در هر دوره وجود دارد.

تبصره ۱. در دوره اول تشخیص این رتبه‌بندی برعهده کمیته منصوب هیأت مؤسس خواهد بود.

تبصره ۲. عضویت هر فرد اصلاح‌طلب تنها و تنها در یک حزب سیاسی و یک نهاد مدنی از نظر مجمع رسمیت دارد. در غیر این صورت عضویت آن فرد در مجمع ملغی خواهد بود.

ماده ۹. اداره مجمع:

مجمع هر سال در نخستین اجلاسیه خود هیأت رئیسه‌ای مرکب از رئیس، نایب رئیس، دو کارپرداز و یک سخنگو برای مدت یک سال بر می‌گزیند که وظیفه اداره جلسات در آن سال را برعهده دارند.

تبصره ۱. در نخستین اجلاسیه برای برگزاری انتخابات، هیأت رئیسه سنی شامل مسن‌ترین عضو به عنوان رئیس، جوان‌ترین فرد به عنوان نایب رئیس و جوان‌ترین زن به عنوان کارپرداز تا زمان استقرار هیأت رئیسه دائمی در جایگاه مستقر می‌شوند. زمان برگزاری انتخابات و تحویل کار به هیأت رئیسه دائمی نباید بیش از نیم‌روز طول بکشد.

تبصره ۲. هیأت رئیسه می‌تواند به درخواست هیأت اجرائیه مجمع یا یک سوم اعضای مجمع یا تشخیص خود هیأت رئیسه در هر سال یک اجلاسیه فوق‌العاده برگزار کند.

ماده ۱۰. اجرائیات:

در پایان اجلاسیه اول هر دوره هیأتی مرکب از یک نفر دبیر اول، یک نفر دبیر دوم، دو نفر کارپرداز و یک نفر سخنگو با عنوان «هیأت اجرائیه»‌برای پیگیری و اجرای مصوبات مجمع با رأی اکثریت مطلق اعضا برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. انتخابات توسط هیأت رئیسه برگزار می‌شود.

تبصره ۱. عضویت در هیأت اجرائیه فقط برای دو دوره پیاپی چهار ساله ممکن است.

تبصره ۲. استیضاح و درخواست برای برکناری هیأت اجرائیه باید به امضای یک سوم مجمع برسد. عزل هیأت رئیسه شامل عزل همه اعضا و با اکثریت مطلق اعضای مجمع می‌باشد.

تبصره ۳. آیین‌نامه هیأت اجرائیه براساس این اساسنامه باید به تصویب مجمع برسد. تصویب آن در هر دوره لازم نیست اما در صورت درخواست یک سوم اعضا می‌تواند مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

تبصره ۴. مجمع حق هیچ‌گونه فعالیت تجاری و اقتصادی ندارد و اداره آن از طریق حق عضویت تشکیلات اعم از احزاب و نهادهای مدنی صورت خواهد گرفت.

تبصره ۵. انحلال مجمع با درخواست چهار پنجم اعضا در اجلاسیه فوق‌العاده ممکن خواهد بود. در صورت انحلال کلیه اموال مجمع در اختیار خانه احزاب جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت.

حزب کارگزاران سازندگی

تماس با ما

آدرس: خیابان خواجه عبدالله انصاری، خیابان ابرده (14)، کوچه زروان، پلاک 14، واحد سوم
کدپستی: 1661649631

تلفن: 22885291 (021)

نمابر: 22885292 (021)

ایمیل: info @ kargozaran.net

نقشه

حزب کارگزاران سازندگی ایرانⒸ
کارگزاران در شبکه های اجتماعی